projektovanje i inženjering

Mi smo italijanska kompanija koja posluje širom sveta

Naše iskustvo u kombinaciji sa našom posvećenošću pruža izvanredne usluge i kvalitetne projekte u različitim industrijsko urbanističkim sektorima. Razvili smo različite projekte a posebno su izvršene brojne intervencije u cilju zaštite i zaštite prirodnih i ekoloških resursa kroz izgradnju šumskih hidrauličkih radova, ponovnu funkcionalizaciju hidrauličkih upravljačkih radova, konsolidaciju kosina i bujičnih aukcija, favorizovanje metoda i tehnika naturalističkog inženjeringa, postrojenja za prečišćavanje i kanalizacione i vodne infrastrukture. Ove intervencije su izvedene u ime Ministarstva šumarske politike i opština i u kontekstu Osovine 1 ROP-a u Kampaniji. Veoma važan sektor predstavlja planiranje kroz proučavanje elemenata teritorije, sistema funkcija urbanog i teritorijalnog naselja i izradu relativnih alata opšteg i izvršnog urbanog planiranja, na osnovu važećih zakona o urbanom planiranju. Kao što je pomenuto, poslednjih godina, u svetlu sve veće pažnje ka uštedi energije, studija je usmerena ka sektoru energetske efikasnosti, intervencijama usmerenim na preuređenje javnih i privatnih zgrada u odnosu na energetsku efikasnost, u skladu sa sistemima , uklanjanje arhitektonskih barijera i poboljšanje prostora; kao i izrada projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Pored toga, kompanija se specijalizovala za pripremu Akcionih planova za održivost energetske zaštite životne sredine (PAES) i za akcije podrške širenju energetskih politika, takođe kroz akcije saveza gradonačelnika (Covenant of Mayors).
Posetite naš oficijalni sajt i saznajte više

Naša raznolika lista projekata uključuje inženjerske zgrade i proizvodne strukture